Hirurške intervencije

Ambulanta je opremljena savremenom hirurškom salom i opremom što nam omogućava kvalitetno obavljanje većine hirurških intervencija potrebnih u maloj praksi.

Višegodišnje iskustvo dopunjavamo konstantnim usavršavanjem putem savremene stručne literature, seminara i internet prezentacija. Naša je želja da budemo stalno u toku dešavanja u veterinarskoj medicini i na taj način pružimo našim pacijentima najbolji mogući tretman.

U naše vrline spada i svest o sopstvenim ograničenjima pa smo tako spremni da pacijente čiji problemi prevazilaze naše mogućnosti uputimo ka odgovarajućem specijalisti. U našoj ambulanti po potrebi možemo da angažujemo eminentne stručnjake iz različitih oblasti.