Klinički pregled

Klinički pregled podrazumeva spoljašnji izgled i stanje kože i dlake, ponašanje prilikom kretanja a potom i podaci o temperaturi, brzini i načinu disanja, radu srca. Veterinar će pogledati sve vidljive sluzokože i proceniti opšte stanje.

Da biste pomogli Vašem veterinaru u postavljanju tačne dijagnoza a samim tim i sprovođenju adekvatne terapije ponesite sa sobom i vakcinalni karton sa svim podacima o prethodnim bolestima i tretmanima koji su sprovođeni na Vašem ljubimcu. Od velike je važnosti da znate odgovore na sledeča pitanja:

Nakon ovoga veterinar će preduzeti dalja ispitivanja ukoliko proceni da su potrebna ili odrediti adekvatnu terapiju.

Kučići na infuziji