Homeopatija

Homeopatija konačno nije više privilegija lečenja samo ljudi, nego na našu sreću i životinja.

Homeopatija